ИМУҺОЈ, ҺӘРКИМУ 5 ОДОМИНИМ

    ИМУҺОЈ,   ҺӘРКИМУ  5  ОДОМИНИМ
  Ҝирошдә рузи. Иму ә Боку, ә јә чор утоги хунә 6 одоми зиһисдәнбирим. Кәләбәбәјму, кәләдәдәјму, бәбәјму, дәдәјму, бирормә нә мә. Мә ә 6-мүн, бирормә ә 5-мүн класс ә школәј уруси хундәнбирим. Иму хәһәр бирор ә школә, ә кучә, ә хунәш һә ә зуһун уруси ҝоф мисохдим. Зуһун Азәрбојҹонирәш кәмбиш данусдәнбирим ҝоф сохдә. Омо, кәләтәһојму ә хунә ә зуһун ҹувури ҝоф сохдәнбүрүт, Иму тәк-тәк ҝофләһәрә варасирәнбирим вә хүшдәрә  һәчи бурбундәнбиримки, һашдан иму әз јә ⱨиломиҝә оморәјм, зуһун имурәш бәҝән нәс сохдәним. Әриму нәс норәнбиримки, иму јә ХӘЗИНӘ вир сохдәјм. Әри урә ҝәшдә вә офдә бијо дуборә зәћмәт кәшим әрчү ки, у имурә ов нә нунә хуно ҝәрәки.
   Јә һәминон бәбәјму нә дәдәјму имурә ћәзүр сохд әри ә Гүбә бәрдә, јә мәһи ә дач. Бәбәјму јә кәлә мошин заказ доробу, әри сәⱨәт 7-ди сәбәћмундә. Мошин ә ҝуфдирә вәхт омо. Һәмәјму ә кумәк јәки дәдәјму нә кәләдәдәјму ћәзүр сохдәбуһо чиһорә, вәнорим ә мошин. Имуш вәнүшдим. Мошин ә рәћ офдо.
    Мәнәј бирормә јәкүмүнбоји әдәбирим ә Гүбә рафдә. Әри әнуш чүм имурә әз пәнҹәрәј мошин нәс вәҝүрдәнбирим. Дәдәјму, әриму ә хунә ћәзүр сохдәбуһо бутербродһорә до имурә әри хурдә. Әхи иму әз хунә чи сәбәћмундәјирә нәхурдә вәдироморәбирим. Дузи, әз шори ә дүл иму һич чи хурдәш  нә добу. Муҝуфдиримҝә нәс хурдәним, имурә ҝиснә нисди, дәдәјму фисаровнә дәс никәнд. Бутербродһорә вәҝүрдә вә хурдә хурдә әз пәнҹәрәј мошин әдәбирим пәсә- пишо дәниширә. Һово ҝәрмиш буҝә ә иму ҝәрми кори нәс сохдәнбу. Әрчүки, фикир-хәјол иму ә пәсә-пишо дирәнбиримһо рачиһо дәниширә бу. Мә әз бәбәјму пүрсүрүм: “Ә бә, әри  ә Гүбә расирәјму амбар мундими?”(иму әнҹаг уруси ҝоф сохдәнбирим). Ҹувоб до ки, нимәј рәћә почти оморәјм.
  Әз шофер муҝу ә “Бешбармаг”(ред. бешбармаг-нум ән доги, ә сәр рәћ Боку- Гүбә вәри, ә ки ән у рәћ нимә бирә) појун фурајм, дәсһојмурә шурим вә әзу сәринә ов хурдә тәшнәјимурә хүрд сохим. Шофер бошҝу ҝуфди. Јә 5 минут оморә бәгдә шофер ә одомиһо кура һисдиһо ҹиҝә појундә мошинә муҝу: “Фурајт јә кәм рәћәти сохит”. Данусдим ки, амбарһо, ки ә мошиновоз ҝирошдәниҝә, појундәнүт унҹо мошинһој хүшдәрә вә әз мошин фураморә, оморәнүт ә сәр фантанһо әри әзуһо оморәниһо сәринә овһој билог әри хурдә вә хүшдәрә сәрини дорә. Имуш әз мошин фураморә, оморәним әки фантанһо, дәсһојмурә шушдә, ә сифәт имуш ов вокундә, хүшдәрә ә и ҝәрмә руз јәкәм сәрин сохдә, рәћәт бирәним. Әз фантанһо ҹиро бирә бәгдә, бәбәјму мәнәј бирормәрә овурд әки јәшик(ред. јәшик- (ә инҹо) гуфсәј содогоји). У дәсә әҹиб донәрә вә әз ҹиб әри һәркиму јә 5 монәти(ред.-пул азәрбојҹони) пул вәдәшәндә дорәни ә иму вә ҝуфдирәники, пулһорә дәшәнит ә јәшик, Иму пулһорә дәшәндим ә јәшик. Бәбәјму ә зуһун ҹувури чиниҝә ҝуфди. Оморим вәнүшдим ә мошин. Мә әз бәбәјму пүрсүрүм: “Ә бә, ҝујит виним, ишму доритһо пулһорә иму ә јәшик дәшәндәнки ишму чү  ҝуфтирит ә зуһун ҹувури? Әри балајмә. Мә ҝуфдурум:”Худо гобул сохо и сәдогоһорә. Рәћ иму, саламат ҝәрдо.”
--Бәҝә уһо ә Худо расирә?
  --Нәⱨ бала. Уһо әз нуминәј Худо ә хејр-шәрә корһо хәрҹ бирә. Косибһорә дорә оморә, кумәксүзһорә әз хори вәҝүрдә. Бирормәш ә ихтилот гәриш бирә пүрси: “Худо әҹәји бәҝә?. Ә и пүрүш кәләбәбәјму ҹувоб до. У мугу: “Худо ә дүл иму, ә ҹәндәҝ иму, ә мувәћ иму дәри балаһојмә. Чәнгәдә ә У бовороими тү бисдоҝә, унгәдә зиндәҝунитү хуб миҝирору”...

                                                                 Рашбил бен Шамај
                                                   әз китоб “Зиндәҝуни нәгүли”
                                                                             пәсәјү һисди.