פעילות קרן הרווחה הבינלאומית STMEGI

פעילות הקרן מקיפה את כל התחומים של חיי הקהילה: דת, היסטוריה, מנהגים, שפה, ספרות, אמנות, מוסיקה ותחומים רבים אחרים.

מטרת הקרן – קידום פרויקטים שונים המיועדים להתפתחות החיים הקהילתיים, לשמירה על מסורת יהודים הרריים ולחיזוקה.