ИМУҺОЈ, ҺӘРКИМУ 5 ОДОМИНИМ (дүјүмүн һиссә)

     ИМУҺОЈ,   ҺӘРКИМУ  5  ОДОМИНИМ (дүјүмүн һиссә)
            пәсинә,(әвәлү ә сајт СТМЭГИ- “Академия джуури”-
  “ Рассказы на джуури”27.12.2019.)

...- “Ә пәсә-пишо дәнишит. Винишит, дүнјоһ иму чү рачиҝә! Дирәнитһо дәрәһо, тәпәһо, богһо-богчәһо имурә ә шолуми әдәт һорәј зәрә балаһојмә. Инҹо ә зуһун дәдәјиму нүвүсдә омориһо широј ән јә шоир ҹувурһо ә јормә омо. Мә урә сәрзуһуни вомухдәм, бәбәшму ә уруси тәмсијүрә муҝују әришму. Шоир һәчи нүвүсди:

                   Рачиһој тәбиәт амбари,амбар,
                   Дәрәһо, тәпәһо, догһо һүндүр, сар.
                   Бәһәрлүјә богһо, вәрфијә догһо,
                   Савзәҝәһһо, зүм-зүм сохдә билогһо.
                   Ә шолуми һорәј зәрә имурә,
                   Бијојт, ћәз вәҝирит әдәт ҝуфдирә!

                   Шәх-шәх никәрәһо, ләм-ләмә овһо,
                   Ширинә хәјәлһо, ⱨәсәлә ховһо.
                   Тәмизи ән һово, әјозә шәвһо,
                    Буј гүзүрҝүл вәһо хубә әвүрһо.
                    Ә шолуми һорәј зәрә имурә,
                    Бијојт, ћәз вәҝирит әдәт ҝуфдирә!

                    Һич әхирү вәди нисдһо вишәһо,
                    Јарашуг талаһо ҝүл, бәнәвшәһо.
                    Бинәј зиндәҝуни һисдһо у офдо,
                    Нәфәс дорәниһо имурә һово.
                    Ә шолуми һорәј зәрә имурә,
                    Бијојт, ћәз вәҝирит әдәт ҝуфдирә!

--Дедушка  чү рачә ҝофһоји. Зуһунә нә данусдәҝориш ишму  ҝуфдирәнки ә тәһминирәвоз, миданүт тәмсијүрә.
-- Ҹувурһојмурә әзини хубә шоирһо нә нүвүсдәҝорһош һисди бәҝә?
-- Имурә һисди хубә шоирһо, нүвүсдәҝорһо, духдирһо, мәⱨлүмһо, професорһо, хубә данандаһо, академикһо, хубә сәниⱨәткорһо, хубә мәⱨәни хундәҝорһо, бизнесмәнһо. Нә дәниширә иму чүклә хәлгим имурә һүнәрмәндә кукһо духдәрһош амбари. Ишму уһорә нәс шинохдәнит. Һә урисирә ҝүрдәјт појисдәјт. Мә ә ишму чәндбо ҝуфдирәм. Омо ишму фикир нә дорәјт ә ҝуфдирәһојму. Јәкимуш нәс ҝуфдирәним ки, ә зуһун уруси, ә азәрбајҹони ҝоф нә сохит. Наборут уһорә дијәш хуб вомухит. Әхи имурәш зуһун иму, дәдәјһо бәбәһојму ҝоф сохдәтһо вә ҝоф сохдәнүтһо рачә зуһун һисди. Кәләбәбәјму әдәбу дуз ҝуфдирә. Омо иму јә ҹиројҝә хутә бирәјм. Әрчү? Насданүм. Ә фикир домундум вә әримә норум ки, әҝәр мә хүшдәрә нәс шинохдәнүмҝә, ундә мә кинүм?  ⱨәдәтһорә, зуһунә насданим. Ундә иму ә ⱨәрәј кифләт бәбәјму јә гәрибә хунојим. Ә и фикирһорәвоз ә рәћһо вәриһо бәһәрлүјә богһорә дәниширә-дәниширә оморим расирим ә рачә шәһәр Гүбә. Тә хунәј ләләјму дуз ә 3- сәⱨәт оморим әз Боку.
      Әз мошин фураморим ә пишој хунәј ләләјму. Уһо ә пишо рәћиму вәдирәморәбүрүт. Һәмәшү јәки-јәки һәмәјмурә гәл ҝүрдүт, моч сохдут вә дәбәрдүт шори-шори ә хунә. Јә-дүруз руј дүјәкирә хуб дирә, әз пүрүшһо хилос бирә бәгдә мә нә бирормә, әз кәләтәһојму ихтијор вәҝүрдә, вадарафдим ә кучә вә тониш бисдорим ә чәнд ⱨәјилһој гуншиһорәвоз.

                                                                 Рашбил бен Шамај
                                                   әз китоб “Зиндәҝуни нәгүли”
                                                                             пәсәјү һисди.