ИМУҺОЈ, ҺӘРКИМУ 5 ОДОМИНИМ (сәјүмүн һиссә)

              ИМУҺОЈ,   ҺӘРКИМУ  5  ОДОМИНИМ (сәјүмүн һиссә)
            пәсини,(әвәлү ә сајт СТМЭГИ- “Академия джуури”-
  “ Рассказы на джуури” 27.12.2019. 05.01.2020.))
  
Һәммә ћүрмәт хүшдәрә ә иму бурбундә јә кәм  пүрүшһо сохдут ә зуһун ҹувури. Иму ә сәр нә офдорә, һә әз јә ҝоф ҝүрдим појисд. Ҝуфдирим хуби, хуби. ⱨәјилһо ди ки, иму зуһун дәдәјимурә ә сәр нәс офдорәним, сәр ҝүрдүт ә уруси ҝоф сохдә ә имурәвоз. Иму һәм мәћтәл бисдорим вә һәмиҝә амбар хәҹәләти кәширим. Һәвәл хәҹәләти кәширим әри әну ки, иму уһорә нә данусдим битәв ҹувоб дорә. 2-мүн мәћтәл бисдорим ә зуһун уруси нә азәрбаҹони ҝоф  сохдәј әнуһо. Ҝуфдурут, хәндүсдүт. Оммо, иму ҝәнә һичиш ә сәр нә офдорим. Бәлкә уһо ә иму хәндүсдәнбүрут вә әри хүшдә норәбүрүт ки, ә иму һич нишонәј ҹувури нә вәри. Ә и ⱨәрә әз бирормә муҝум: “Иму чүтами ҹувурим ки, зуһун уруси данусдәним ҝуфдирә әдәјм фурс дорә вә һашдан ки, уһониҝә һичиш насда. Виниш, и ⱨәјилһо ә урусиш, ә азәрбајҹониш әдәт лап хуб ҝоф сохдә. Уһо ә иму рүхшәндиш сохдутҝә ә ҹиҝәјүни”. Хүшдәрә ҝоф дорим ки, зуһун дәдәјимурә чүтам ҝәрәки һәчуш хуб момухим. Ә гәд әни јә мәһ, мә нә бирормә һәм ә хунә, һәмиҝә ә ⱨәрәј ⱨәјилһој гуншиһо дәбирә, јә кәм ҝофһој ҹувурирә вомухдим. Мәһ варасд.
  Омрим ә Боку ә хунәјму. Әз кәләтәһојму тәвәгә сохдим ки, ә имурәвоз ә хунә һә ә зуһун ҹувури ҝоф сохут. Уһорә әз хоһиш сохдәјму хош омо, имурә гәл ҝүрдә моч сохдүт вә кәләдәдәјму амбар шори сохдә муҝу: “Зуһун дәдәјимурә данусдәҝор у зуһунһојҝәрәш лап хуб мидану. Јәкиҝә кәләбәбәшму чү ҝуфдирәбу јә зуһун данусдәҝор јә одомини, 5 зуһун данусдәҝор 5 одомини”
  Бовор сохит, ә хунәјму һәммә сәр ҝүрд ә зуһун дәдәјиму ҝоф сохдәрә. Ә гәд јә сал әз дүли ҹуниму фикир дорә лап хуб вомухдим зуһун дәдәјимурә. Кәләдәдәјму әриму хубә ихтилотһо сохдәнбу. Кәләбәбәјму нә бәбәјму әриму ә дәс офдорә китобһој ҹувури овурдүт. Иму хундәрәш вомухдим вә данусдим ки, хәлг имурә хубә шоирһо, нүвүсдәгорһош һисди. Јә чәнд широһој шоирһорәш сәрзуһуни вомухдим. Ә касетһо, ә дискһо вәчирә омориһо мәⱨәниһорә ә зуһун иму шинрәнки имурә һашдан гул гәнәд вәроморәнбу әдәбирим зәрә- вәҹәсдә.
  Имурә әз Гүбә лап хош оморәнбу. Кәләтәһојму имисалиш бәрдүт имурә ә Губә ә дач. Әз оморәјму јә руз ҝирошдә бәгдә, вадарафдим ә ⱨәрәј ⱨәјилһој гуншиһој ләләјму. Һәммә оморә имурә хош омори сохдут вә сәр ҝүрдүт ћол-әћвол пүрсирә ә зуһун уруси. Иму ә пүрүшһој әнуһо ә зуһун дәдәјиму ҹувоб дорәнки-лап шор бирә имурә тәⱨәриф дорут вә әз иму сог боши ҝуфдурут. Иму дијәш ә јәкирәвоз мәһрибон бисдорим, дусд бисдорим.
  Дуз јә мәһ хуб рәћәти сохдә бәгдә шәләһојмурә вәгүрдә вәдироморим әз хунә әри вогошдә ә Боку. И дәс, әри имурә рәћ сохдә нәинки ⱨәјилһој мәћәлә, амбара зәнһо нә мәрдһој гуншиһош оморәбүрүт. Һәммәрә әз зуһун данусдәјиму хош оморәбу.   Имуш әдәбирим шори сохдә. Имуһој иму, ә 3 зуһун данусдәним ҝоф сохдә. Һәркиму 3 одоми һисоб бирәним. Ә руј һәммә хәндә вобу.
   Әзу вәхт 2 сал ҝирошдә бәгдә һәмәјму оморим ә Америка. Әҝәр унҹо, ә Боку 3 зуһун данусдәнбиримҝә, инҹо ә Америка ә гәд сә сал 2 зуһуниҝәш вомухдим. Зуһун инҝилиси нә зуһун ивритирә. Иму әз Ирон ә кифләтһој хүшдәрәвоз әри зиһисдә оморәтһо ⱨәјилһој ҹувурһорәвоз дусди сохдәним. Уһо ә зуһун фарси ҝоф сохдәнки, иму уһорә, уһош имурә варасирәни.Әхи, зуһун иму ә фарси, ә күрди, ә тати нәзники. Мәнәј бирормә ә 5 зуһун рәћәт данусдәним ҝоф сохдә. Кәләбәбәјму чү ҝуфдирәбу:
   “ИМУҺОЈ,  ҺӘРКИМУ 5 ОДОМИНИМ!”          

                                                                 Рашбил бен Шамај
                                                   әз китоб “Зиндәҝуни нәгүли”