Гәдүр ҹофој дәс

Гәдүр ҹофој дәс
“ Әҝәр јә кук ә бирәји бәбә чум докундҝә,
у бирәји бәбә јә вор дү пуф имбу, вир имбу.”

Ки миданү ҝуфтирә ки, һистими әзуни бәбә ⱨәјил хүштәрә ә ҹофо кәширә хутә нәсоху? ...
Ихтилот шинирә омори әз данандәһо вә оһилһој ҹәⱨмәт иму.
Ә у ҝироштә вәхтһо ә јә кифләт јә кук кәлә бирә. Бәбә чәнгәдә ҹәћти сохтәни ки куку ә ҹофо кәширә хутә бу, хәјрү нәс бирә. Һә дәⱨно зә, донлог сохт, јә чи нә вәдирәмо. Дәдәј әз и тарафиҝә кукә хоши миҝүрд, тимор мисохт вә ә рәћ мидокунд. Салһо ҝироштә - ҝироштә кук кәлә ҹоһил бирәни, дәстәј ћовур
- ћәрмәћү амбар бирәни вә бүтүн хәрҹһој хүштәрәш әз бирәји бәбә бәрдә. Һәчи бирәни ки, ә и ⱨәрә бәбә мүфлис бирә вә ә куково сәхт ҝоф сохтәни ки, у һүкмән бијо ә кор вәдарав вә ә хунә пул бијору. Кук ә инһотәво ҝуфтирәни: чүни пул - пул дәшәндәј, мијорум! Сәбәћмиси кук рафтәни әри кор ҝәштә, әнҹәг ћовурһојү бәрдәнүт јүрә әри кејф кәширә. Шәв ә хунә оморәнки дәдәј пурсирәни: әҹи, пул овурдәј? Кук муҝу чү пул, нисти пул. Дәдәј кукә ә тәмизи вәдәшәнү ҝуфтирә әз кисәј хүштә јә пәнҹ монәти( манат - денежная единица в Азербайджане) дорәни ки бәр ди ә бәбәшму. Кук пулә дорәни ә бәбә вә бәбә у пулә вәҝүрдәни дәшәндәни ә пиләтә, сухундәни. Кук ә бивәҹирово дәниширәни вә чарустни рафтәни. Јә кәм вәхт дәдәј кукә һәчи ә рәћ бәрдәни вә бәбә у пулһорә һәммәрә ә пич дәшәндәни, кук һичишә ә вәҹ хүштә нәс вәҝүрдә. Әхирдә јә рӱз дәдәј онд омон сохтәни ки урә дијә имкон нисти әри пул дорә. Чорәј кук бӱррә оморәни, ҝәшдәни вә ҝуҹ бәлорово јә кор офтәни. Шәв вомундә - домундә ә хунә оморәни, гозонҹ сохтиһо сә монәтә ә бәбә дорәни. Бәбә и пуләш дәшәндәни ә пиләтә. Әз кук јә шырынә вәдирәморәни; - тү чү сохтә? зу дәсә дәшәндәни ә гәд аташ вә пулә вәҝүрдәни. Дәсһој хүштәрә бурбундәни ә бәбә:
- дәсһојмә гәбәр, кәмәрмә хурд бири әри әни сә монәт. Түрә ә ҹофој мә јозуги нә омо?
Бәбә ҝуфти:
- Һо..., тә имоһој бәрдәјһо пулһо ән ҹофојтү нәбу ҝуфтирә, түрә јозуги нәс оморәнбу?
Кук сәрә гуз ҝүрд вә ⱨәјб хүштәрә ә сәр офто, хәҹәләти кәши. Әз у рӱз бәгдә кук һәр рӱз ә кор вәдәрафт, дәдәј урә ә рәћ докундә әри хубә рӱзу әз Худо лово хост. Корһој бәбәш кәм - кәм ә гојдә офтәрәни, бәрәкәт хунә воҝоштәни ә хунә.
Бијојт һәчи ҝујим ки, балаһој һәммә ҹофоһој кәләтәһорә гимәт дорәји, уһо ә кәширә зәћмәтһој кәләтәһо вәрзирәни ҝәрдо.
Худо кумәк ә һәммәшму!
Геник Исаков
                                                                                          Москва. Январь. 2020.